Afvalwaterzuivering voor gemeenten

Gemeenten hebben een zorgplicht voor het ophalen en afvoeren van afvalwater naar de grote rioolwaterzuiveringen. Onder afvalwater wordt water verstaan dat bestaat uit huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater of ander afvalwater.

Bij afgelegen locaties, of bij locaties die een andere bestemming hebben gekregen, kan het zijn dat er geen gemeentelijk rioleringsstelsel aanwezig is. Een lokale afvalwaterzuivering of IBA (individuele behandeling afvalwater) is dan de oplossing.

Vraagstukken bij gemeenten

Wij noemen enkele voorbeelden van vraagstukken die kunnen spelen bij gemeenten:

Ontwikkelingslocaties
Op steeds meer plekken vindt woningbouw plaats of worden bedrijventerreinen ontwikkeld waar niet direct aansluiting is op bestaande riolering. Het aansluiten op bestaande riolering gaat vaak gepaard met grote investeringen in rioolgemalen en leidingen. Het lokaal behandelen van dit afvalwater kan in veel gevallen een interessant alternatief zijn.

Duurzaamheidsvraagstukken
Veel afvalwater in de buitengebieden wordt met rioolpompen en lange leidingen verpompt naar de dichtstbijzijnde stedelijke riolering. Veel van deze systemen zijn aangelegd in de jaren 80 en 90 terwijl op veel plekken de inrichting van de buitengebieden de afgelopen decennia behoorlijk is veranderd. Zo zijn er op veel plekken nieuwe woningen bijgebouwd of gebouwd als vervanging van landbouwbedrijven. Kleine campings zijn gegroeid en veranderd in bungalowparken met eigen restaurants en zwembaden. Bedrijven hebben hun bedrijfsactiviteiten uitgebreid. Al met al is het totale aanbod aan afvalwater toegenomen terwijl de onderliggende infra amper is gewijzigd. De afweging moet worden gemaakt de komende jaren te investeren in een opwaardering van deze pompen en leidingen of kiezen voor wellicht duurzame alternatieven om wellicht delen van dit netwerk af te koppelen en lokaal te zuiveren. Door een slimme keuze hierin te maken kan het gezuiverde daar geloosd worden waar de natuur het meeste mee gebaat is. Denk bijvoorbeeld aan verdroging of stilstaand oppervlaktewater. 

Oplossing lokale afvalwaterzuivering
Sommige leiding trajecten in het buitengebied zijn ooit aangelegd voor een enkele boerderij of vakantiewoning en worden zodanig laag belast dat hierdoor diverse storingen kunnen optreden en de onderhoudskosten niet meer in verhouding zijn. De toepassing van een lokale oplossing is de geëigende oplossing. Samen denken wij mee over een passende oplossing.

Of het nu gaat om het plaatsen van een lokale zuivering omdat het oude systeem gedateerd is, er een nieuwe IBA nodig is vanwege de situatie ter plekke, of dat er een ander gemeentelijk vraagstuk speelt. Wij zijn de betrouwbare partner en adviseur in het leveren van een totaaloplossing waar u geen omkijken meer naar heeft.

Vraag een adviesgesprek aan
 • Advies, inventarisatie & ontwerp
 • Levering en installatie van lokale afvalwaterzuivering
 • Renovatie en modificatie IBA
 • Beheer service en onderhoud
 • Aqua- en Riothermie
 • Regenwaterberging en hergebruik
Lees meer over onze oplossingen
 • VFL AT compacte afvalwaterzuivering
 • VFL grote afvalwaterzuivering
 • Custom made zuiveringen
 • Modularie zuiveringen
 • Natuurlijke zuivering met helofytenveld
 • IBA SBR modificatieset
   
Lees meer over onze producten

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Wij staan u uiteraard graag te woord. Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op. 

Of neem contact met ons op via de mail of telefoon. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 - 17.00 uur.

Neem contact op