Afvalwaterverwerking speelt een belangrijke rol in alledaagse processen zonder dat men hierbij stilstaat.
Het is ons doel om bij elke situatie een passende en duurzame oplossing te realiseren waarbij rekening gehouden wordt met het milieu en kosten besparende oplossingen.
Door de jaren heen hebben wij diverse projecten en gemeenten geholpen met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van systemen voor decentrale afvalwaterzuivering.

Projecten

uitgelicht
Zuiveren van overstort water te Jabeek

De (voormalige) gemeente Onderbanken investeert in waterkwaliteit.

Minder rioolwater wat bij hevige regenval overstroomt in beken betekent een betere waterkwaliteit. Een van de maatregelen in het kader van de Europese waterrichtlijn (2000/60/EG) is de sanering van de riooloverstort in Jabeek.

Waarom niet gebruik maken van een natuurlijke zuivering systeem om overloop water te zuiveren uit het riool in het geval van zware regenval? Deze vraag vormde het uitgangspunt voor de natuurlijke afvalwaterbehandelingsinstallatie die door Copier Water is ontworpen. Door slim gebruik te maken van het heuvelachtige landschap en het systeem toegankelijk te maken voor het publiek, krijgt de hele faciliteit ook een educatief en recreatief karakter.

Lees meer
Renovatie compacte afvalwaterzuiveringen...
Lees meer
Tijdelijke afvalwaterzuivering ontwikkel...
Lees meer
Afvalwater behandeling Marker Wadden
Lees meer
Helofyten zuivering bij Fort Sabina Moer...
Lees meer