Renovatie en modificatie IBA

Modificatie/renovatie is de methode om het aantal storingen van uw indivdiduele behandeling afvalwater, oftewel IBA-systeem, te reduceren. Hiermee verlaagt u uw onderhoudskosten, heeft u minder werk aan uw zuiveringen en kan u gelijktijdig ook een verbetering qua rendement bereiken. 

Met name in de jaren 80 en 90 zijn namelijk door geheel Nederland diverse afvalwaterzuiveringen geplaatst en gerealiseerd, zowel kleinschalig bij particulieren (IBA-systemen) als ook grootschaligere systemen op locatie.

De diverse systemen zijn inmiddels vaak aan het eind van de technische levensduur, zijn vaak niet meer afgestemd op de veranderde gebruik situatie en/of functioneren (al langere tijd) duidelijk suboptimaal. Vaak zijn materiaal bros geworden en/of niet meer in goed staat waardoor de werking van zuivering afneemt en het aantal storingen duidelijk toeneemt.

Voor alle bestaande afvalwaterzuiveringen, van IBA tot grootschalig, biedt Copier Water de volgende diensten:

Bent u geinteresseerd in modificatie en/of renovatie van uw IBA-systemen en/of lokale waterzuiveringen? 

Neem vrijblijvend contact op
20190111_090123a_m____orgkl1547722194
5 Foto's

Modificatie/Renovatie IBA-systemen

Copier Water kan voor u de diverse IBA-systemen in de markt inspecteren, leveren, beheren en onderhouden en ook modificeren en renoveren, om zo tot een optimale werking en een zo klein mogelijk aantal storingen te komen.

 Copier Water heeft voor deze systemen ook een renovatie systeem ontwikkeld waarbij de bestaande behuizing behouden kan blijven.

Bij deze renovatie wordt het complete binnenwerk van de bestaande zuivering vervangen evenals de oude besturingskast. In de gereinigde tanks wordt een uitgekiend systeem gemonteerd waarmee de IBA wordt gemodificeerd naar SBR techniek. Bij deze Sequencing Batch Reactor (SBR) techniek worden continu gelijke hoeveelheden afvalwater behandeld met zuurstof waardoor er een hoger zuiveringsrendement kan worden behaald.

Het gebruik van degelijk RVS en PE materiaal resulteerd weer in een IBA systeem wat weer jaren mee kan. Desgewenst is de nieuwe besturing uit te rusten met een module waarmee eventule storingen kunnen worden gemeld.

 

IBA modificatie set

Is uw lokale waterzuivering niet meer toereikend voor het beoogde doeleinde? Functioneer de zuivering niet meer naar behoren? Wilt u de behandeling uitbreiden en/of een hogere effluent kwaliteit behalen?

Copier Water kan u hiermee ondersteunen. Een aantal voorbeelden:

  1. Het voorzien van een te klein geworden zuivering van extra zuiverings-capaciteit middels compacte prefab (mobiele) zuiveringsystemen 
  2. Het implementeren van een extra zuiveringstap (bijv een helofytenveld) voor het verhogen van de effluentkwaliteit.
  3. Vervanging van oude minder veilige besturingskasten door nieuwe systemen, die aan alle geldende normen voldoen.
Vraag een adviesgesprek aan