Wat is Dissolved Air Flotation (DAF)?

Dissolved Air Flotation (DAF) is een water behandelingsproces dat wordt gebruikt voor de scheiding van zwevende, vaste stoffen uit water. Dit wordt bereikt door het oplossen van lucht in het water onder druk en vervolgens het drukniveau te verlagen. De plotselinge daling van de druk zorgt ervoor dat de opgeloste lucht in kleine belletjes verandert. Deze minuscule luchtbelletjes hechten zich aan de zwevende deeltjes in het water, waardoor deze deeltjes naar het oppervlak van het water worden gedreven waar ze kunnen worden verwijderd als drijvend slib. Dit wordt meestal gedaan door mechanische afscheiding. 

Dissolved Air Flotation (DAF) is een geavanceerd waterzuiveringsproces dat op verschillende manieren kan worden ingezet. Het DAF-proces begint met het toevoegen van chemicaliën aan het te behandelen water, gevolgd door een snelle menging met stollingsmiddelen. Deze stollingsmiddelen zijn cruciaal, aangezien een goede stolling één van de voornaamste factoren is die de efficiëntie van de flotatie beïnvloedt.


Om de deeltjes in het water te laten botsen en grotere 'stromingsdeeltjes' of 'vlokken' te vormen, wordt tweetraps-taps toelopende flocculatie gebruikt. Dit proces vindt plaats bij een lage tipsnelheid, om te voorkomen dat de gevormde vlokken weer uiteenvallen. Door coagulanten aan het influent toe te voegen en het water in beweging te brengen met behulp van mengers, ontstaan grotere en beter gebonden vlokken, wat de flocculatie-efficiëntie verhoogt.


Vervolgens wordt lucht onder druk in het water opgelost volgens de wet van Henry. Door de druk vervolgens terug te brengen naar atmosferisch niveau via een speciaal ontworpen apparaat, ontstaan er miljoenen 'microbubbels' met een diameter van ongeveer 30 tot 100 micron. Deze microbubbels hechten zich aan de vlokken in het water, waardoor deze naar het oppervlak drijven en daar kunnen worden verwijderd.


Het water met opgeloste lucht wordt aan een distributieheader geleverd, die de breedte van de DAF-cel overspant. Deze header heeft een reeks speciaal ontworpen nozzles, die bij drukval een wolk van microbubbels creëren. De opstijgende belletjes verzamelen de vlokken in het water en transporteren ze naar het oppervlak onder laminaire stromingscondities.


Eenmaal aan het oppervlak, vormen de vlokken een slibdeken. Deze wordt ondersteund door de kleine luchtbellen en kan vervolgens mechanisch of hydraulisch van het wateroppervlak worden verwijderd, waardoor een gezuiverd water achterblijft. Door deze aanpak kunnen onzuiverheden en zwevende deeltjes efficiënt uit water worden verwijderd.

Toepassing DAF

De DAF techniek wordt op meerdere plaatsen toegepast. Voornamelijk wordt de techniek in de industriële afvalwaterbehandeling gebruikt. Dit wordt gedaan om zwevende deeltjes, oliën, vetten en andere verontreinigingen uit afvalwater te verwijderen voordat het wordt geloosd. Dit is van toepassing in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de olie- en gasindustrie, de papierindustrie, en andere productiesectoren.


Daarnaast wordt de techniek ook ingezet in gemeenten, zwembaden en aquacultuur. 


Copier Water heeft deze techniek al meerdere keren succesvol ingezet (cases) en zijn specialist op het gebied van afvalwaterzuivering en behandeling. Voor iedere situatie hebben wij een passende oplossing. Wilt u meer informatie over Dissolved Air Flotation, of over andere mogelijkheden? Neem contact met ons op, wij voorzien u graag van advies. 

Vraag een adviesgesprek aan