lokaleafvalwaterzuiveringmigrantendorp-afvalwaterzuivering-gemeente11
4 Foto's

Lokale afvalwaterzuivering migrantendorp

In Maasbree (gemeente Peel en Maas) is door Kafra Housing een huisvestingslocatie voor ruim 300 arbeidsmigranten ontwikkeld. Omdat er niet direct mogelijkheden aanwezig waren het vrijkomende afvalwater via conventionele wegen af te voeren, is door Copier Water een eerste inventarisatie gedaan van de mogelijkheden dit water lokaal te zuiveren.

Qua hoeveelheid was de verwachting dat het totale aanbod aan afvalwater circa 20 m3/dag zou gaan bedragen. Essentieel onderdeel hierbij was een eenduidige overeenstemming te krijgen met alle betrokkenen over de wenselijke kwaliteit van het gezuiverde water. Daarnaast waren natuurlijk aspecten als afmetingen, locatie en bereikbaarheid van belang.

De engineers hebben met uitgekiende combinatie van technieken kans gezien om te voldoen aan de zeer strenge eisen zoals gesteld door het Waterschap Limburg. De modulaire opzet bestond uit een buffervoorziening, een opvoerinstallatie, fijnmazig screen, actief moving bed reactor aangevuld met een onderwater membraanfiltratie.

De daadwerkelijke uitvoering heeft niet plaats gevonden, de voorkeur ging toch uit naar investeringen in conventionele oplossing met drukriolering.