Helofytenfilter

Natuurlijke waterzuivering met een helofytenveld

Een natuurlijke vorm van waterzuivering kan worden gerealiseerd door een helofytenfilter. Deze filters zijn met name geschikt voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater en (voorgezuiverd) bedrijfsafvalwater.

Een helofytenfilter kan ook prima dienst doen voor de zuivering van water dat vrijkomt bij grondwatersanering. Daarnaast kan het ook worden ingezet als secundaire zuivering, bijvoorbeeld als extra nazuivering.

Er bestaan verschillende vormen van helofytenfilters variërend van opbouw en verschijningsvorm. Voor het behandelen van (afval)water wordt meestal een verticaal doorstromend helofytenveld toegepast. Hierin kan een hoog zuiveringsrendement worden gehaald op een relatief klein oppervlak.

Hoe werkt een Helofytenveld?

Het is een filter dat bestaat uit diverse (moeras)planten. Deze planten, ook wel helofyten genoemd, zorgen voor een optimale leefomgeving voor bacteriën. Bij een verticaal doorstromend helofytenveld wordt het afvalwater is de werking eenvoudigweg te vergelijken met die van een koffiefilter. Het afvalwater wordt met een pompinstallatie op een filterbed gepompt waarna het water wegzakt langs de planten en wortels naar beneden, waar de bacteriën de afvalstoffen uit het water omzetten naar voeding voor zichzelf en de planten.

Het is van groot belang het afvalwater voordat het op het helofytenveld gepompt wordt voor te behandelen. Bij huishoudelijk afvalwater kan vaak worden volstaan door een voldoende grote voorbezinker waar onoplosbare delen worden opgevangen en afvalwater kan bezinken. Onjuist gedimensioneerde voorbezinkers kunnen verstoppingen in leidingen en filterpakket tot gevolg hebben.

Onder in het veld wordt het water door middel van drains afgevoerd en is schoon genoeg om geloosd te kunnen worden op het oppervlaktewater. Hier kan het bijvoorbeeld gaan om een sloot naast een boerderij of de gracht van een oud kasteel.

Helofytenfilter van Copier Water

Copier Water kan ingeschakeld worden voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van helofytenvelden. U kunt bij ons terecht voor de meest optimale oplossing voor uw afvalwater vraagstuk. Ieder project is uniek en het creëren van een duurzaam helofytenfilter is dan ook maatwerk.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Hier vindt u een aantal voorbeeldprojecten van natuurlijke waterzuivering met behulp van een helofytenveld:

Natuurlijk waterzuivering Fort Sabina

Lees meer

Natuurlijke zuivering melkspoelwater geitenhouderij

Lees meer

Helofytenveld Camping Cokse Heide

Lees meer