11548176997
5 Foto's

Modulaire afvalwater zuiveringen

Een complete afvalwaterzuiveringsinstallatie kan bestaan uit een compacte Voorbehandelingsunit, een Biologische zuivering unit en een Slib ontwatering unit. Optioneel zijn de installaties uit te breiden met een tertiaire behandelingsfase. 

Daar waar snelheid geboden is of er een grote mate van flexibiliteit is gewenst in ten aanzien van de wijze waarop afvalwater wordt ingezameld en/of verwerkt, is het toepassen van compacte prefab units een uitstekend alternatief.

Alhoewel elke locatie zijn eigen specifieke condities heeft en een “custom-made” aanpak vergt, biedt Copier Water een serie betrouwbare, efficiënte en compacte afvalwater zuiveringsinstallaties (prefab units) voor huishoudelijk en industrieel afvalwater.

ew0kicaiynvja2v0ijogimvllwzpbgvziiwnciagimtlesi6icjmawxlcy80mtu1nc9hcnrpy2xlcy83odaxodevnde1ntrfnl8y
4 Foto's

Belangrijkste voordelen

 • Snelle realisatie tov conventionele zuivering
 • Prefab Plug and play (alles in 1 container, enkel aansluiten op aan- en afvoer nodig na plaatsen)
 • Zeer flexibel
 • (Nagenoeg) geen grondwerk nodig
 • Zeer eenvoudig verplaatsbaar en opschaalbaar
 • Ook uitermate geschikt voor (tijdelijk) uitbreiding zuiveringscapaciteit

Productrange

 • Modulaire biologische zuivering, inclusief voor- en nabezinking
 • Modulaire zuivering incl membraanfiltratie voor water hergebruik
 • Maatwerkoplossingen

Toepassingen

 • Woonwijken
 • Industrie
 • Recreatie- en huisvestingslocaties
 • Hotels
 • Sport en woon complexen
 • Landgoederen
 • En vele andere