Innovatief maar met beide voeten op de grond

Over ons

Met hard werken, een flinke dosis enthousiasme en een diepgewortelde no-nonsense instelling is Copier Water uw allround partner op het gebied van hemelwater- en afvalwatervraagstukken. Zwaartepunt van onze expertise betreft het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Met een achtergrond vanuit het ingenieursbureau, aangevuld met een enorme dosis praktijkervaring, benaderd Copier Water elke uitdaging vanuit vele invalshoeken. "Kan niet" bestaat voor ons niet. 

We zijn het ingenieursbureau ontgroeid: Niet alleen een project voorbereiden maar desgewenst ook de uitvoering en het beheer en onderhoud willen verzorgen, laat zien dat wij geloven in onze plannen en producten. Graag doen we dat met eigentijdse samenwerkingsvormen; we gaan graag een stap verder om uw project succesvol te maken.

Voor elk project streven wij naar een totaaloplossing, zodat u er geen verder omkijken meer naar heeft. 

Ons motto is "Kiezen voor delen" oftewel samenwerken aan hetzelfde doel, op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Samen kennis delen, intern en extern. Voortdurend sparren met collega’s om de kwaliteit van uw project te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

Delen doen we bovendien als het op duurzaamheid aankomt. Door verantwoord om te gaan met ons milieu. In onze eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van uw projecten.
 Afvalwater kwalificeren wij liever als "gebruikt water". In gezuiverde vorm kan het worden hergebruikt of er kan zelfs energie worden onttrokken aan rioolwater om CO2 reductie te kunnen bewerkstelligen.

Wij opereren volstrekt onafhankelijk en bieden innovatieve oplossingen voor elke situatie gebruik makend van de best beschikbare producten in de markt en/of in door onszelf in eigen huis ontwikkeld.

Missie


Het is de missie van Copier Water om in duurzame relaties te werken aan optimale oplossingen voor afvalwater vraagstukken, vanaf initiatieffase naar ontwerp en via realisatie naar beheer en onderhoud.

Techniek, proces, budget en het delen van praktische kennis en ervaring vormen de ingrediënten voor elk samenwerkingsproject. Maar ook het delen van de risico’s en het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

Wij kiezen voor delen.

Visie


Een omgeving die wordt gedomineerd door regels en procedures biedt een voedingsbodem voor vereenvoudigde samenwerkingsvormen die goed voelen voor alle betrokken partijen: een samenwerking gebaseerd op vertrouwen.

Copier Water wil bewijzen dit vertrouwen waard te zijn door het leveren van hoogwaardige producten en de inzet van gekwalificeerd personeel.

Deze expertise wil Copier Water in een zo vroeg mogelijk stadium van elk project inzetten om maximaal mee te denken en zodoende meerwaarde te leveren in kwaliteit, coördinatie, snelheid en rendement. Hierbij kan gekozen worden uit verschillende samenwerkingsvormen waarbij gedeelde verantwoordelijkheid voorop staat.