Aquathermie en Riothermie

Energie winnen uit (afval)water

Energie uit (afval)water kan de derde duurzame energiebron vormen naast zon en wind.

Nederland heeft de doelstelling, net als alle andere Europese lidstaten, om in 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verlagen. De afgelopen 10 à 20 jaar zijn woningen en kantoren steeds beter geïsoleerd, waarbij men zich vooral richtte op het binnenhouden van warmte en het buitenhouden van de kou (of visa versa in de zomerperiode). Hierdoor is de warmtevraag voor een groot deel al teruggebracht. Er wordt echter vergeten dat de riolering het grootste energie-lek van een woning of kantoor is. Circa 50% van het totale energieverlies gaat via de riolering. Reden te meer om deze energie op te vangen en te gebruiken. 

Wordt deze energie gewonnen uit oppervlaktewater of drinkwater dan spreken we van aquathermie. Komt de energie uit rioolwater dan spreken we van riothermie.

Op basis van de duidelijke en grote potentie is aqua- en rio-thermie een interessant onderdeel van onze (toekomstige) energie mix en daarom zeker de moeite waarde om meegenomen te worden in uw Regionale Energie Strategie (RES) planvorming.

Neem vrijblijvend contact op

Van inventarisatie tot realisatie

Copier Water heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met riothermie, zowel planvorming als ook engineering. Desgewenst kan ook ondersteuning geleverd worden bij de uitvoering van het riothermie-project. Meerdere projecten zijn voorbereid waarbij alle beschikbare systemen de revue zijn gepasseerd. Copier heeft daardoor nauwe contacten met de verschillende leveranciers, waardoor altijd maatwerk geleverd kan worden.

Copier Water ondersteunt u bij:

 • het opstellen van een kansenkaart riothermie;
 • een onafhankelijk advies voor het bepalen van het beste systeem voor riothermie;
 • het uitwerken van de riothermie tot een concreet plan;
 • het opstellen van een kostenraming;
 • het berekenen van de terugverdientijd;
 • het berekenen van de opbrengsten (euro);
 • het berekenen van de besparingen (kWh / m3 gas / CO2-uitstoot);
 • het begeleiden bij of uitvoeren van riothermie.

Bij een integrale aanpak verdient het de voorkeur om een bouwteam te vormen met een installateur, zodat de implementatie soepeler gerealiseerd wordt.

Wilt u graag meer weten? Bent u geinteresseerd in aqua- en/of rio-thermie of andere mogelijkheden voor afvalwaterzuivering? Neem dan vrijblijvend contact op, we lichten de diverse mogelijkheden graag verder toe.

Diverse toepassingen

Middels aqua-/rio-thermie kunnen warmtebronnen en warmtevragers gekoppeld worden. Energie kan teruggewonnen uit onder andere oppervlaktewater en afvalwater. 

Warmtebronnen kunnen het rioleringstelsel zijn, de afvalwaterstromen van industriele bedrijven en de diverse oppervlaktewateren om ons heen.

Warmtevragers zijn er legio, een aantal voorbeelden:

 • Onderwijsinstellingen en zorginstellingen.
 • Industrie, denk aan de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. 
 • Openbare infrastructuur, denk aan zwembaden en sporthallen. 
 • Woningbouw en vastgoed. Denk hierbij aan appartmentencomplexen en kantoren. 
 • Agrarische sector. 

Middels onze kansenkaart-methodiek brengen wij graag voor u de mogelijkheden binnen uw gemeente/regio/provincie in kaart.

Voordelen riothermie

Door de toepassing van aqua-/rio-thermie kan voorkomen worden dat aanzienlijke hoeveelheden thermische energie via ons water verloren gaan. Door deze energie nuttig toe te passen voor verwarming en/of koeling kunnen meerdere voordelen gelijktijdig behaald worden:

 • Energietransitie verder vooruit brengen
 • Reductie gasverbruik 
 • Verhoging woon/leef/werk-comfort door verwarmen in de winter en koelen in de zomer
 • Reductie/voorkomen blauwalg/botulisme door reductie temperatuur oppervlaktewater
Vraag een adviesgesprek aan