npdhv_situatie
5 Foto's

Afvalwaterzuivering Park De Hoge Veluwe

Afvalwater vrijkomend van het dienstengebouw werd over lange afstanden met meerdere pompinstallaties verpompt naar Hoenderloo en uiteindelijk zelfs naar Apeldoorn. Als gevolg van benodigde investeringen in de diverse leidingen en pompen stelde de gemeente Ede zichzelf de vraag of er geen duurzamere mogelijkheden waren. In nauwe samenwerking met het Nationaal Park is het besluit genomen dit water lokaal te zuiveren en in de bodem te infiltreren.

Copier Water mocht de opdracht ontvangen voor het ontwerp en bouw van deze lokale afvalwaterzuivering. De opdracht omvatte een variëteit aan werkzaamheden. Zo diende onder meer de toevoerende riolering te worden aangepast. Vanwege de omringende natuur is het nieuwe riool tracé met speciale grondzuigtechnieken ontgraven. Ook zijn diverse ondergrondse oude fundaties gesloopt welke zich in dit tracé bevonden. 

De op SBR techniek gebaseerde zuivering is uitgerust met meerdere reactoren waardoor het optimaal mee kan schakelen met de wisselende hoeveelheden aangeboden afvalwater. Door het toepassen van meerdere slimme sensoren fungeert het systeem volledig standalone kan het systeem op afstand gemonitord en bestuurd worden. Hiermee wordt een storingsvrij functioneren gewaarborgd en geven we de Veluwse natuur indirect gezuiverd water terug.