npdhv_grondkering_kl
5 Foto's

Afvalwaterzuivering Park De Hoge Veluwe

De gemeente Ede kwam bij Copier Water met een vraag over het afvalwater afkomstig uit een dienstgebouw op Park de Hoge Veluwe. Afvalwater vrijkomend van het dienstgebouw werd over lange afstanden met meerdere pompinstallaties naar plaatsen als Hoenderloo en Apeldoorn verpompt. Deze leidingen en pompen vereiste een investering, en de gemeente vroeg zichzelf af of er geen duurzame mogelijkheden waren. In nauwe samenwerking met het Nationaal Park is het besluit genomen om het afvalwater lokaal te gaan zuiveren, en in de bodem te gaan infiltreren. 

Duurzame, lokale afvalwaterzuivering

De opdracht om een lokale afvalwaterzuivering te ontwerpen en bouwen kwam te liggen bij Copier Water. Een opdracht die wij gaan aannemen en voor aan de slag gaan. Het project omvatte een breed pakket aan taken, waar expertise is vereist. Zo diende onder meer de toevoerende riolering te worden aangepast. Speciale grondzuigtechnieken zijn gebruikt om het nieuwe riooltracé uit te graven vanwege de omringende natuur. Ook zijn diverse ondergrondse, oude functies gesloopt welke zich in dit tracé bevonden. 

Onze werkzaamheden aan het project

Om aan de vraag en wens van het Park de Hoge Veluwe te kunnen voldoen, hebben wij een op SBR technische zuivering ingezet. Deze zuivering is uitgerust met meerdere reactoren, waardoor het optimaal kan schakelen met de wisselende hoeveelheden aangeboden afvalwater. Dankzij het gebruik van diverse slimme sensoren is het systeem volledig zelfstandig en kan het op afstand worden gecontroleerd en aangestuurd. Hiermee wordt een storingsvrij functioneren gewaarborgd en geven we de Veluwse natuur indirect gezuiverd water terug.

Meer informatie nodig over onze diensten?

Bent u benieuwd geworden, en wilt u meer weten over onze diensten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Dan vertellen wij u graag meer over hoe wij ook u of uw organisatie kunnen ontzorgen. Heeft u al een specifieke vraag, vul dan ons formulier in.