Individuele Behandeling Afvalwater - IBA producten

Copier Water verzorgt het beheer en onderhoud van veel verschillende IBA systemen. IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. Deze systemen zijn bedoeld om huishoudelijk afvalwater te zuiveren op plekken waar geen aansluiting op riolering kan worden gemaakt. 


Er zijn meerdere typen IBA systemen beschikbaar, afhankelijk van de lokale behoeften en wettelijke vereisten. Enkele van de meest voorkomende zijn:

  • Septic Tank: Een basisvorm van afvalwaterbehandeling waarbij vaste stoffen worden gescheiden van het afvalwater.
  • Actief Slibsysteem: Hier wordt afvalwater behandeld door middel van bacteriële processen.
  • Biorotor: Dit is een mechanisch systeem waarin micro-organismen afvalstoffen afbreken.
  • Oxidatiebed of Helofytenfilter: Hier wordt het afvalwater door een bed van plantenwortels geleid, die de verontreinigingen afbreken.

Bent u geïnteresseerd of heeft u advies nodig van een expert? We helpen u graag verder!

Vraag adviesgesprek aan

In Nederland zijn sinds 2007 wettelijke eisen van kracht met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer hoofdstuk 3.1. Het verantwoordelijk bevoegd gezag kan lokale aanpassingen doen aan deze regelgeving door strengere of juist minder strenge eisen toe te passen. Voorheen werden de IBA systemen onderverdeeld onder drie klassen volgens het Stowa protocol (2003). Inmiddels is dit verouderd en behandelen we de IBA producten nu op basis van lozingssituatie. 


De wet kent drie basisvarianten voor het lozen van behandeld afvalwater:

  1. Lozen op of in de bodem
  2. Lozen op aangewezen oppervlaktewater
  3. Lozen op niet aangewezen oppervlaktewater


1. Lozen op of in de bodem

Deze methode houdt in dat behandeld afvalwater direct in de aarde wordt geloosd. Deze methode is milieuvriendelijk, als het op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het lozen van het afvalwater kan gedaan worden via infiltratiesystemen of weloverwogen putten. Bij deze methode is het van cruciaal belang dat het water voldoende gezuiverd is om bodemvervuiling te voorkomen. Het beheer van deze lozing is essentieel om milieuproblemen te voorkomen. 

2. Lozen op aangewezen oppervlaktewater

Hierbij wordt het afvalwater geloosd in specifiek aangewezen waterlichaam (natuurwater), zoals rivieren, kanalen of meren. Deze waterlichamen zijn door de overheid aangemerkt als geschikt voor deze doeleinden, meestal omdat ze over capaciteiten beschikken om het water verder te zuiveren of omdat ze niet direct in verbinding staan met drinkwaterbronnen. Deze lozing is voornamelijk van toepassing bij huishoudens, waarbij het gezuiverde afvalwater op een verantwoorde wijze wordt afgevoerd naar deze aangewezen waterlichamen.

3. Lozen op niet aangewezen oppervlaktewater

In sommige gevallen wordt afvalwater geloosd in waterlichamen die niet specifiek zijn aangewezen door de overheid. Hierbij gelden vaak striktere regels en beperkingen, omdat de impact op het ecosysteem en mogelijke risico's voor mens en milieu zorgvuldig moeten worden overwogen. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat de lozing van afvalwater op niet-aangewezen oppervlaktewater op een verantwoorde en gecontroleerde manier gebeurt om schadelijke effecten te minimaliseren en het behoud van de natuurlijke omgeving te waarborgen.


Afhankelijk van uw wensen betreffende het behandelen van afvalwater, en een passend IBA-systeem, wordt er bepaald welke soort lozing daarbij hoort. Op basis daarvan worden de regels bepaald die terug te vinden zijn in het milieubeheer

alo250d
4 Foto's

IBA ssytemen renoveren of aanpassen

Copier Water zorgt voor het onderhoud, renoveren en aanpassen van elke IBA. Door met regelmaat onderhoud uit te voeren, worden storingen gereduceerd binnen een IBA. Hiermee worden onnodige renovatiekosten voorkomen, kost de zuivering minder werk en verbetert het rendement. 

Zo voorkomen we onnodige renovatiekosten, kosten zuiveringen minder werk en kunnen we ook een verbetering qua rendement bereiken. Doordat wij grootschalig inkopen, kunnen wij luchtpompen, beluchters en vrijwel alle overige componenten leveren voor zeer aantrekkelijke prijzen. Daarnaast beschikken wij over een voorraad met de meest gangbare vervangingsonderdelen voor IBA systemen, waardoor lange levertijden voorkomen worden.  

Wilt u graag meer informatie over het onderhouden van uw IBA? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Neem vrijblijvend contact op