Assetmanagement, Beheer, Service en Onderhoud

Copier Water verzorgt reeds jarenlang voor vele klanten het beheer en onderhoud. Onze monteurs zijn uitgebreid bekend met alle diverse soorten van (lokale) afvalwaterzuivering.

Volledige ontzorging

De volledige zorg voor uw rioolgerelateerde assets kunnen wij u ontnemen. Of u ondersteuning wenst bij preventief en/of correctief onderhoud of een inventarisatie van uw mini-zuiveringen, rioolgemalen en randvoorzieningen, Copier Water verzorgt dit graag.

Streeft u meer risico gestuurd beheer na dan introduceren wij u graag onze, in eigen beheer ontwikkelde, module RiscBO waar risico profielen resulteren in de noodzakelijke onderhoudsstrategie voor uw objecten.

Bent u geinteresseerd in beheer, service en/of onderhoud voor uw afvalwaterzuivering(en)? Neem dan gerust vrijblijvend contact op, wij lichten u graag de diverse mogelijkheden verder toe.

Neem vrijblijvend contact op

Blijvende optimale werking van uw zuivering


Door slim, effectief en efficient beheer en onderhoud zorgen wij ervoor dat uw afvalwaterzuivering goed blijft functioneren. 

Mocht er onverhoopt een storing optreden, dan kunt u altijd terecht bij onze storingsdienst. Wij zorgen er dan voor dat de storing binnen de kortst mogelijke tijd verholpen wordt.

Wij beschikken ook over een uitgebreide voorraad reserve delen voor veel van de gangbare IBA systemen.

Specialist in lokale/decentrale waterzuiveringen
 

Door onze specialisatie op lokale/decentrale waterzuiveringen en onze ervaring in modificatie/renovatie van bestaande systemen kennen wij alle, in de markt aanwezige, systemen, van binnen naar buiten. Hierdoor weten wij precies hoe uw de afvalwaterzuivering optimaal laten functioneren en hoe deze te onderhouden zodat de werking op peil blijft.

Onze mogelijkheden

24/7 storingsdienst

Onze storingsdienst is volledig ingericht voor het oplossen van storingen aan rioolgerelateerde installaties zoals mini-afvalwaterzuiveringen, minigemalen, rioolgemalen en is 24 uur per dag bereikbaar via ons storingsnummer 0800-4232233

BRL K14035 beoordeling

Sinds juli 2016 is de BRL K 14035 "Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater" bindend verklaard. Op basis van deze beoordelingsrichtlijn kunnen deze systemen systematisch worden beoordeeld waarbij zowel naar de conditie van de zuivering (iba) als wel het functioneren wordt gekeken.

Wilt u een onafhankelijke beoordeling van uw iba systemen volgens de BRL K 14035 verzorgen wij dat graag.

Inventarisatie kleine afvalwaterzuivering (IBA's)

Onze medewerkers zijn opgeleid in vrijwel alle typen kleine afvalwaterzuiveringen en kennen de techniek maar ook de processen.

Riscico gestuurd beheer en onderhoud

Risico gestuurd beheer en onderhoud van rioolgemalen of vergelijkbare assets is een veelbesproken thema. Minder eenduidig is op welke wijze risico's van objecten zijn te bepalen en welke onderhoudsstrategie daarop van toepassing zou moeten zijn.

Copier Water introduceert haar module "RiscBO" dat daarin duidelijkheid verschaft. Door een ingenieuze weging van conditiegerelateerde elementen samen met omgevingsfactoren wordt vrij eenvoudig voor elk object een risico-profiel vastgesteld. Met deze risico-profielen is de benodigde beheerstrategie/onderhoudstrategie duidelijk. Eenvoudig, volledig transparant en traceerbaar!

BRL K 14020 beoordelingen

De BRL K14020 is de norm voor Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompen en gemalen. Als Copier Water voeren wij dit soort inspecties graag voor u uit. Per installatie wordt een inspectierapport opgesteld. In de rapportage worden overzichtelijk de uitkomsten van de visuele inspectie, controles, metingen en de constateringen weergegeven.
Daar waar mogelijk verwerken wij de rapportage direct in uw beheerapplicatie.

NEN 3140 inspectie

Veel van de kleinere zuiveringen zijn in eigendom van Gemeenten en/of waterschappen en dienen volgens de NEN 3140 regelmatig gekeurd te worden. In veel gevallen is dat nog niet gebeurd of reeds lange tijd geleden.

Copier Water kan met gecertificeerde medewerkers dit soort NEN 3140 keuringen uitvoeren inclusief een risico-analyse en een overzichtelijke rapportage.