Afvalwaterverwerking speelt een belangrijke rol in alledaagse processen zonder dat men hierbij stilstaat.
Het is ons doel om bij elke situatie een passende en duurzame oplossing te realiseren waarbij rekening gehouden wordt met het milieu en kosten besparende oplossingen.
Door de jaren heen hebben wij diverse projecten en gemeenten geholpen met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van systemen voor afvalwaterzuivering.

Projecten

uitgelicht
Zuiveren van overstort water te Jabeek

De (voormalige) gemeente Onderbanken investeert in de waterkwaliteit. Minder overstorten van rioolwater in beken betekent een betere waterkwaliteit. Een van de maatregelen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is de sanering van de riooloverstort in Jabeek.

Waarom niet een natuurlijke zuivering benutten voor het zuiveren van overstortwater vanuit de riolering bij hevige regenval?

Deze vraag vormde het vertrekpunt van de door Copier Water te ontwerpen natuurlijke afvalwaterzuivering. Door slim gebruik te maken van het heuvelachtige landschap en het systeem toegankelijk te maken voor publiek krijgt de hele voorziening ook een educatief en recreatief karakter.

Lees meer
Modificatie kleine zuiveringen Gemeente ...
Lees meer
Tijdelijke afvalwaterzuivering op nieuwb...
Lees meer
Afvalwaterzuivering Marker Wadden
Lees meer
Natuurlijke waterzuivering Fort Sabina M...
Lees meer