Elektrocoagulatie voor waterbehandeling

Bij Copier Water kennen en werken wij met verschillende technologieën. Eén van deze technologieën is elektrocoagulatie voor waterbehandeling. Elektrocoagulatie voor waterbehandeling is een geavanceerde en innovatieve technologie, die steeds vaker wordt ingezet voor het effectief zuiveren van afvalwater. Deze methode is niet alleen efficiënt, maar ook milieuvriendelijk, en biedt uitstekende resultaten bij het verwijderen van een breed scala aan verontreinigende stoffen, waaronder zware metalen, organische verbindingen, en microbiële verontreinigingen.

electrocoagulatie

Het basisprincipe van elektrocoagulatie voor waterbehandeling is het gebruik van elektrische stroom en metaalelektroden, meestal gemaakt van aluminium of ijzer, om onopgeloste deeltjes en verontreinigingen uit het water te verwijderen. Wanneer de elektrische stroom door de elektroden wordt geleid, ontstaan er metaalionen die reageren met de verontreinigingen in het water en vormen zo hydroxide vlokken. Deze vlokken hechten zich aan de verontreinigende deeltjes, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gescheiden en verwijderd uit het water, bijvoorbeeld door sedimentatie, filtratie, of centrifugatie.

Het behandelen van water door middel van elektrocoagulatie heeft meerdere voordelen. De belangrijkste zetten we voor u op een rij:

 • Verwijderd een breed scala aan verontreinigende stoffen. Waaronder: COD/BOD, Metaal- en zware metaalionen, Fosfaten, gekleurde verbindingen, vetten en oliën, diesel, bacteriën en virussen.  Hierdoor is het een veelzijdige en betrouwbare technologie voor het zuiveren van afvalwater uit verschillende bronnen.

 • Milieuvriendelijk: In vergelijking met traditionele waterzuiveringstechnieken, maakt elektrocoagulatie minder gebruik van chemicaliën. Dit vermindert het risico op secundaire verontreiniging, waardoor het milieu beter beschermd blijft en de waterkwaliteit verbetert. Het is dus een duurzame oplossing.

 • Energiezuinig: elektrocoagulatie is een energie-efficiënte technologie, omdat het proces weinig energie verbruikt. Hierdoor zijn de kosten laag, en maakt het een duurzamere keuze voor waterbehandeling.

 • Compact en schaalbaar: elektrocoagulatie systemen zijn doorgaans compact en gemakkelijk te integreren in bestaande infrastructuur. Hierdoor is het geschikt voor zowel kleinschalige als grootschalige toepassingen, variërend van huishoudelijk gebruik tot industriële waterzuivering.

De duurzaamheid en energiezuinigheid maken deze vorm van waterbehandeling erg interessant en goed inzetbaar. Bent u benieuwd naar de voordelen voor uw bedrijf of situatie, wij informeren u graag! 

Een elektrocoagulatie-systeem bestaat uit verschillende essentiële onderdelen die samenwerken om het water zo goed mogelijk te behandelen. Deze onderdelen bestaan uit:

 1. Screening en neutralisatie: Om grote deeltjes te verwijderen en de pH van het afvalwater in balans te brengen, zodat het geschikt is voor verdere behandeling.

 2. EC-reactor: De kern van het systeem waar de elektrochemische behandeling plaatsvindt en de verontreinigende stoffen worden omgezet in coagulatievlokken.

 3. Coagulatietank: Een opvangbak waar de coagulatievlokken worden samengevoegd en geconcentreerd ter voorbereiding op de volgende fase van het proces.

 4. Flotatie- of sedimentatie-eenheid: Een installatie die de coagulatievlokken uit het water scheidt, hetzij door ze naar de oppervlakte te laten drijven (flotatie) of ze te laten bezinken (sedimentatie).

 5. Zout/chemicaliën opslagvat + doseerpompen: Een systeem voor de opslag en dosering van zouten of chemicaliën die nodig zijn voor het proces, indien van toepassing.

 6. Omvormers die de benodigde stroom leveren: Deze componenten zorgen voor de juiste elektrische stroom die nodig is voor de werking van het elektrocoagulatiesysteem.

 7. Extern filterpers/ontwateringssysteem: Een optioneel onderdeel dat helpt bij het verwijderen van water uit de gescheiden coagulatievlokken, waardoor het gemakkelijker wordt om ze af te voeren of te verwerken.

Omdat elektrocoagulatie goed inzetbaar is in zowel de industriële sector als in de huishoudelijke omgeving, is het een veelzijdige technologie. Hierdoor is de elektrocoagulatie voor meerdere toepassingen geschikt. Hieronder lichten we een paar toepassingen uit. 

 • Industriële afvalwaterbehandeling: elektrocoagulatie is effectief in het behandelen van afvalwater afkomstig van verschillende industrieën, zoals de textiel-, chemische, petrochemische, metaalbewerking- en voedingsindustrie. Het verwijdert effectief verontreinigende stoffen zoals zware metalen, oliën, vetten en kleurstoffen.

 • Drinkwaterzuivering: elektrocoagulatie kan worden toegepast voor het zuiveren van oppervlaktewater en grondwater om het geschikt te maken voor menselijke consumptie. Het verwijdert effectief troebelheid, hardheid, microbiële verontreinigingen en andere ongewenste deeltjes.

 • Landbouw en tuinbouw: elektrocoagulatie is nuttig voor het behandelen van afvalwater uit de landbouw- en tuinbouwsector, waaronder het verwijderen van pesticiden, meststoffen en andere verontreinigingen die een negatieve invloed kunnen hebben op de bodem- en waterkwaliteit.

 • Aquacultuur: In de aquacultuur kan elektrocoagulatie worden gebruikt om het water in viskwekerijen en andere watercultuursystemen te behandelen. Het helpt bij het handhaven van een optimale waterkwaliteit en het verminderen van de groei van algen, ziekteverwekkers en andere ongewenste organismen.

 • Gemeentelijke afvalwaterbehandeling: elektrocoagulatie kan worden toegepast in rioolwaterzuiveringsinstallaties om de efficiëntie van de zuivering te verbeteren en de emissies van verontreinigende stoffen in het milieu te verminderen.

 • Decentrale waterbehandeling: elektrocoagulatie is geschikt voor decentrale waterbehandelingstoepassingen, zoals in afgelegen gebieden of kleinere gemeenschappen, waar een betrouwbare en compacte oplossing voor waterzuivering vereist is.

Wij hebben deze technologie succesvol kunnen toepassen bij …. Naast elektrocoagulatie, werken wij met meerdere toepassingen voor afvalwaterzuivering


Heeft u interesse in deze manier van waterbehandeling of heeft u een andere vraag rondom afvalwaterzuivering? Wij helpen u graag verder. Copier Water is uw partner in decentrale waterzuivering. U kunt bij ons altijd rekenen op onafhankelijk advies en innovatieve oplossingen. Neemt u gerust contact met ons op. 

Neem contact op