Screen 1
3 Foto's

Verwijderen onoplosbare rommel uit rioolwater

Het rioolgemaal wat afvalwater vanaf het AZC Cranendonck verpompt naar de afvalwaterzuivering had het moeilijk met het aangeboden afvalwater. Het afvalwater bevatte zoveel onoplosbare stoffen dat zelfs de meest robuuste pompen regelmatig verstopten. Als gevolg hiervan stegen de waterstanden en bezonk er een nog grotere hoeveelheid rommel in de toestromende riool leidingen. Heel vaak dienden de pompen te worden vrijgemaakt van rommel en de toestromende leidingen gereinigd.

Het leek dan ook een logische stap te onderzoeken op welke wijze de beheerskosten konden worden gereduceerd en storingen gereduceerd. Na overleg met alle betrokken partijen bleek het realiseren van een mechanisch screen (rooster) de meest praktische en economische oplossing. Na deze ingreep door Copier Water lijken de storingen verleden tijd.