20180719_092954kl1547464205
4 Foto's

Zuiveren van overstort water te Jabeek

De (voormalige) gemeente Onderbanken investeert in de waterkwaliteit. Minder overstorten van rioolwater in beken betekent een betere waterkwaliteit. Een van de maatregelen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is de sanering van de riooloverstort in Jabeek.

Waarom niet een natuurlijke afvalwaterzuivering benutten voor het zuiveren van overstortwater vanuit de riolering bij hevige regenval?

Deze vraag vormde het vertrekpunt van de door Copier Water te ontwerpen natuurlijke zuivering. Door een slimme plaatsing in het heuvelachtige landschap waarbij het systeem toegankelijk wordt voor het publiek krijgt deze zuivering ook een educatief en recreatief karakter.