uittredepunt
5 Foto's

Complexe boring voor drukriolering

Soms moet worden vastgesteld dat een bestaand iba systeem in onvoldoende mate mee kan groeien met de successen op een adres. De afgelopen is er sprake geweest van een succesvolle groei van het kinderdagverblijf "Natuurlijk Avontuurlijk" aan de lange Avontuurseweg in Culemborg. Men heeft plaats voor 74 kinderen van 0 tot 4 jaar en biedt ook voor 50 kinderen per dag naschoolse opvang aan.

De successen op dit adres maar ook de industrialisering van de gronden net aan de andere zijde van de provinciale weg waren aanleiding de iba te vervangen door drukriolering. Na een inhoudelijke engineeringsfase is de opdracht voor de realisatie gegund aan Copier Water. 

De werkzaamheden omvatten het ontmantelen van 2 iba systemen, het leveren en installeren van 2 rioolgemalen waarvan 1 uitgerust met 2 pompen, het realiseren van 2 gestuurde boringen waarvan 1 onder de provinciale weg N320 en enkele watergangen door en de aanleg van ca. 250 meter persleiding.

Dit alles is uitgevoerd in een omgeving met slechte grondslag met minimale ovelast voor omwonenden en kinderdagvervlijf.