binnenkant afvalwaterzuivering systemen
4 Foto's

Lokale afvalwaterzuivering GroeneWaarden Renkum

GroeneWaarden is de bedrijfslocatie op het voormalige steenfabrieksterrein aan de Fonteinallee in de Doorwerthse uiterwaarden. Hier verzorgt Hooijer Renkum B.V. de verwerking van ondermeer houtige reststromen tot biomassa. Deze biomassa wordt door deze ketels gebruikt als een duurzaam en hernieuwbaar alternatief voor fossiele energie. Naast biomassa worden ook andere materialen hergebruikt op GroeneWaarden.

Onlangs is Hooijer een sloopmaterialenhandel begonnen, waarbij materialen die bij eigen sloopwerkzaamheden vrijkomen, na eventuele herstelwerkzaamheden, opnieuw worden verkocht. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om van sloophout producten als picknicktafels en bloembakken te maken en verkopen. Deze werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze successen resulteren ook in een toename van de hoeveelheid afvalwater wat vrijkomt. Het spreekt voor zich dat hier is gekeken naar duurzame oplossingen om niet afvalwater over lange afstanden met veel energie te hoeven verpompen. De gemeente Renkum heeft Copier Water de opdracht gegund voor haar voorstel dit afvalwater lokaal te zuiveren.

De totale terreinriolering is daarbij aangepakt, nieuwe sanitaire voorzieningen gerealiseerd en in een prettige samenwerking met Hooijer Renkum heeft Copier Water een compacte afvalwaterzuivering gerealiseerd van het type "Vertcial Flow Labyrinth" ofwel VFL®.