oata095dh5-160922
3 Foto's

Natuurlijke waterzuivering Fort Sabina Henrica

In 1811 is Fort Sabina Henrica gebouwd in opdracht van Napoleon. Het fort is een kustverdedigingswerk in eigendom van Staatsbosbeheer. Het technisch beheer en onderhoud is uitbesteed aan de Gemeente Moerdijk. De exploitatie van het fort in Heijningen is in handen van de stichting Fort Sabina.nl. Deze stichting maakt het fort toegankelijk voor bezoekers, organiseert festivals en groepsarrangementen en is verantwoordelijk voor een bistro in het fort.

In opdracht van Gemeente Moerdijk heeft Copier de riolering vervangen en een natuurlijke waterzuivering met behulp van een helofytenfilter gerealiseerd. Het helofytenfilter is aan de voorzijde van het fort aangelegd en het zuivert al het afvalwater afkomstig uit het fort. Nadat het gezuiverd is wordt het water geloosd op de gracht rond het fort.

Om de bezoekers van Fort Sabina te informeren over de aanwezigheid van de natuurlijke waterzuivering en de werking daarvan is een informatiebord geplaatst. De afbeelding op het bord is hieronder te zien.