Renovatie IBA systemen

In de jaren 80 en 90 zijn vele kleine afvalwaterzuiveringen geplaatst bij particulieren. Deze zogenaamde iba systemen zijn inmiddels aan het einde van de technische levensduur. Materialen worden bros en/of bezwijken met als gevolg een afnemende werking en toenemend aantal storingen. Op veel plekken is er nauwelijks geinvesteerd in het verbeteren van deze systemen uit de jaren 80. Hierdoor kwamen iba systemen in een kwaad daglicht te staan.

Geloof in eigen kunnen en een enorme dosis wilskracht hebben er toe geleid dat Copier Water de afgelopen jaren deze teneur heeft kunnen bijbuigen: lokale zuivering kan een prima alternatief zijn voor drukriolering. Het stelt wel voorwaarden aan de techniek en het daarmee gemoeide onderhoud.

Copier Water heeft voor deze systemen een renovatie systeem ontwikkeld waarbij de bestaande behuizing behouden kan blijven.

Modificatie van IBA systemen

Bij deze renovatie wordt het complete binnenwerk van de bestaande zuivering vervangen evenals de oude besturingskast. In de gereinigde tanks wordt een uitgekiend systeem gemonteerd waarmee de IBA wordt gemodificeerd naar SBR techniek. Bij deze Sequencing Batch Reactor (SBR) techniek worden continu gelijke hoeveelheden afvalwater behandeld met zuurstof waardoor er een hoger zuiveringsrendement kan worden behaald.

Het gebruik van degelijk RVS en PE materiaal resulteerd weer in een IBA systeem wat weer jaren mee kan. Desgewenst is de nieuwe besturing uit te rusten met een module waarmee eventule storingen kunnen worden gemeld.

SBR Modificatie Set
20190111_090123a_m____orgkl1547722194
5 foto's