Advies en Ontwerp afvalwater verwerking

U kunt zich ook afvragen of u uw complete afvalwatersysteem op dezelfde wijze zou ontwerpen en aanleggen als u alles opnieuw zou mogen doen?

In ons land zijn wij op de meeste plekken voorzien van uitstekende rioleringssystemen die prima worden onderhouden. Op diverse plekken zijn echter ook grote investeringen noodzakelijk bijvoorbeeld als gevolg van:

 • Capaciteitsproblemen in (druk)riolering buitengebieden
 • Riooloverstorten
 • Nieuwe ontwikkelingslocaties of uitbreidingsplannen
 • Noodzakelijke vervangingen en/of revisie van rioolgemalen en/of rioolleidingen
 • Specifiek afvalwater

In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in deze markt en is het wellicht verstandig de vraag te stellen of het zuiveren van afvalwater zo dicht mogelijk bij de bron ook voor uw situatie van toepassing kunnen zijn.

Kortom: Wilt u een onafhankelijk onderzoek of advies voor uw afvalwatervraagstuk? Gaat u een nieuwe locatie ontwikkelen en is er geen riolering in de buurt? Is het uw ambitie om gezuiverd afvalwater te hergebruiken?

Copier Water heeft de expertise om u hierbij te ondersteunen. Ruime ervaring en een no-nonsense aanpak kenmerken onze aanpak.

Nederland heeft de doelstelling, net als alle andere Europese lidstaten, om in 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verlagen. De afgelopen 10 à 20 jaar zijn woningen en kantoren steeds beter geïsoleerd, waarbij men zich vooral richtte op het binnenhouden van warmte en het buitenhouden van de kou (of visa versa in de zomerperiode). Hierdoor is de warmtevraag voor een groot deel al teruggebracht. Er wordt echter vergeten dat de riolering het grootste energie-lek van een woning of kantoor is. Circa 50% van het totale energieverlies gaat via de riolering. Reden te meer om deze energie op te vangen en te gebruiken.

Copier Water heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met riothermie, zowel planvorming als ook engineering. Desgewenst kan ook ondersteuning geleverd worden bij de uitvoering van het riothermie-project. Meerdere projecten zijn voorbereid waarbij alle beschikbare systemen de revue zijn gepasseerd. Copier heeft daardoor nauwe contacten met de verschillende leveranciers, waardoor altijd maatwerk geleverd kan worden.

Copier ondersteunt u bij:

 • het opstellen van een kansenkaart riothermie;
 • een onafhankelijk advies voor het bepalen van het beste systeem voor riothermie;
 • het uitwerken van de riothermie tot een concreet plan;
 • het opstellen van een kostenraming;
 • het berekenen van de terugverdientijd;
 • het berekenen van de opbrengsten (euro);
 • het berekenen van de besparingen (kWh / m3 gas / CO2-uitstoot);
 • het begeleiden bij of uitvoeren van riothermie.

Bij een integrale aanpak verdient het de voorkeur om een bouwteam te vormen met een installateur, zodat de implementatie soepeler gerealiseerd wordt.

In de afgelopen decennia is onder invloed van de verdrogingsproblematiek en de zorg voor natuur en milieu aandacht ontstaan voor het apart beheren van regenwater.  De invloed en het ruimtebeslag van regenwater in de buitenruimte is dusdanig groot dat het inmiddels een belangrijk item is bij de beschouwing van elke ruimtelijke ontwikkeling. De controle over het regenwater van nu, en de bui van straks, is het belangrijkste ruimtelijke vraagstuk voor de komende jaren.  

Copier Water heeft de kennis om de controle over het regenwater te behouden en in te passen in uw optimale buitenruimte middels slimme ontwerpen waarbij onze technische kennis ten dienste van de vormgeving wordt ingezet.

Wij staan nooit voor verassingen, vanwege onze praktische benadering waarbij wij kennis borgen door frequente monitoring en registratie. Wij kijken (positief)kritisch naar de ontwerpen en ideeën van onze opdrachtgevers en nemen nooit klakkeloos iets over (omdat men het zo gewend is). Vooruitstrevendheid en innovatie gaan wij zeker niet uit de weg.