wavinputkoppeniba
3 Foto's

Renovatie Wavin IBA's Gemeente Zundert

In de jaren 80 en 90 hebben verschillende grotere en kleinere fabrikanten compacte IBA systemen ontwikkeld. Veel van deze actief slib systemen waren vrij eenvoudig van opzet met een voorbezinktank, een beluchtingstank en vaak een nabezinkingstank. Het afvalwater liep min of meer onder vrijverval door deze tanks waarbij door toevoeging van lucht (zuurstof) de vervuilende componenten werden afgebroken. Er was nauwelijks sprake van enige procesbesturing.

Uitzondering destijds was het systeem zoals geintroduceerd door Wavin wat beschikte over een vooruitstrevende procesbesturing, meerdere elektrische kleppen en zelfs een interne slibindikker. De fabrikant is in de loop der jaren gestopt met het produceren van deze iba systemen waarmee ook de beschikbaarheid van besturingen en andere essentiele onderdelen opdroogde. Speciaal voor dit soort iba systemen heeft Copier Water een nieuw IoT besturingssysteem ontwikkeld welke vrij een voudig is te plaatsen. De degelijke tanks kunnen daarbij gewoon blijven gehandhaafd.

In opdracht van de gemeente Zundert, die beschikt over meerdere Wavin iba's in haar areaal, renoveert Copier Water ruim 30 systemen.