wavinputkoppeniba
3 Foto's

Renovatie Wavin IBA's Gemeente Zundert

De gemeente Zundert stond voor de uitdaging om meer dan 30 verouderde Wavin IBA-systemen, cruciaal voor afvalwaterzuivering, te renoveren. Deze systemen, daterend uit de jaren 80 en 90, hadden dringend moderne updates nodig voor efficiëntere werking.

Inzet besturingssysteem loT van Copier Water

In de jaren 80 en 90 hebben verschillende fabrikanten compacte IBA systemen ontwikkeld. Veel van deze actief slib systemen waren vrij eenvoudig van opzet met een voorbezinktank, een beluchtingstank en vaak een nabezinkingstank. Het afvalwater liep min of meer onder vrijverval door deze tanks waarbij door toevoeging van lucht (zuurstof) de vervuilende componenten werden afgebroken. Er was nauwelijks sprake van enige procesbesturing.


Uitzondering destijds was het systeem zoals geïntroduceerd door Wavin, dat beschikte over een vooruitstrevende procesbesturing, meerdere elektrische kleppen en zelfs een interne slibindikker. De fabrikant is in de loop der jaren gestopt met het produceren van deze iba-systemen waarmee ook de beschikbaarheid van besturingen en andere essentiële onderdelen stopte. Speciaal voor dit soort iba-systemen heeft Copier Water een nieuw IoT besturingssysteem ontwikkeld dat vrij eenvoudig is te plaatsen. De degelijke tanks kunnen daardoor in gebruik blijven. 

Verouderde IBA systemen vervangen?

Dankzij de technologie van Copier Water kunnen de IBA systemen van gemeente Zundert blijven bestaan en werken. Maakt u gebruik van een verouderd systeem, wilt u deze verbeteren of vervangen? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek. 

Adviesafspraak