Patner bij beheer en onderhoud mechanische riolering

De gemeente Ede beschikt binnen haar uitgestrektheid over bijna 2100 rioolgemalen en minimaal 900 overige objecten zoals bergbezinkbassins, besturingskasten, afsluiters en lanceerinrichtingen. Daarnaast nog een grote diversiteit aan persleidingen in het buitengebied met lokale trajecten vrijvervalriolering.
Overzicht te houden in de actuele onderhoudscondities, het opvolgen van alle onderhoudsaspecten is met dit soort aantallen geen sinicure.

Sinds de zomer van 2016 ondersteunt Copier Water als contractpartner De Nooij Pompinstallaties bij het beheer en onderhoud van de waterzuivering installaties. Het zwaartepunt van de dienstverlening van Copier Water betreft het analyseren van de vele data, monitoren van de condities en het detecteren van eventuele verbeterpunten. De Nooij Pompinstallaties verzorgt de daadwerkelijke uitvoering.