Helofytenveld Egchel overzicht
5 Foto's

Onderhoud helofytenveld Egchel

Het Giel Peetershof in het Noord-Limburgse Egchel (Gemeente Peel en Maas) is een woonwijk die zich kenmerkt door vrijheid, duurzaamheid en respect voor de natuur en elkaar. In deze wijk staat duurzaamheid voor meer dan zonnepanelen en waterbesparing. In Giel Peetershof wordt lokaal duurzame energie opgewekt, hemelwater hergebruikt en zorgt een helofytenfilter voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. 

Helaas gaf het helofytenveld de laatste tijd wat problemen; er was sprake van onkruid en er bleef op sommige plekken water op staan waardoor er enige overlast ontstond als gevolg van geuren bij de bewoners in de buurt. In overleg met het Waterschapsbedrijf Limburg is door Copier Water een plan uitgewerkt voor een "grote onderhoudsbeurt" waarbij de problemen gericht werden aangepakt zonder het gehele veld te hoeven herstellen.

Bij de werkzaamheden bleken de verdeelleidingen op veel plaatsen wortelingroei te vertonen waardoor het water niet meer netjes over het gehele veld verdeeld werd. Delen van het leidingsysteem moesten worden vervangen. Uit de overige leidingen zijn de wortels verwijderd. Voor toekomstig onderhoud zijn op diverse plaatsen doorspuitpunten aangebracht zodat de leidingen makkelijk gereinigd kunnen worden.