modificatie iba waterzuivering systemen
2 Foto's

Modificatie kleine zuiveringen (IBA) Gemeente Maasdriel

In opdracht van de gemeente Maasdriel heeft Copier Water in 2018 circa 30 iba systemen gerenoveerd. De aanwezige systemen waren door de jaren heen sterk achteruit gegaan in rendement.

Om grootschalige vervangingen, veelal op particulier terrein te voorkomen, heeft de gemeente Maasdriel opdracht gegeven deze systemen te renoveren. De werkzaamheden bestonden met name uit:

  • Overleg en afstemming met de gebruiker(s);
  • Het ruimen, leegzuigen en reinigen van het bestaande systeem;
  • Het verwijderen/demonteren van het binnenwerk van de bestaande iba's;
  • Het leveren en installeren van een nieuw binnenwerk waarbij het systeem wordt omgebouwd naar SBR;
  • Het leveren en plaatsen van een nieuwe buitenopstellingskast inclusief procesbesturing;
  • Het aanbrengen/vervangen van de mantelbuizen tussen systeem en besturingskast;
  • Het vervangen van processlangen en ontluchting;
  • Het opstarten van het systeem;
  • Nazorg en oplevering