smallstp60m3
3 Foto's

Geniaal of (te) vooruitstrevend; lokaal waterzuiveren ter bestrijding van verdroging

Zouden we met een slimme ontkoppeling van bestaande drukriolering in combinatie met lokale zuivering niet een bijdrage kunnen leveren aan de droogteproblematiek? Naast deze gedachte waren er nog een aantal vragen de basis van deze onderzoeksopdracht die Copier Water mocht ontvangen van de gemeente Bergen.

Meer dan eens vragen we ons af waarom afvalwater over lange afstanden wordt vervoerd langs veel landbouwgrond of natuur die met droogte wordt geconfronteerd. Zou het niet slim zijn om dit water zo te behandelen dat het kan worden gebruikt voor irrigatie of droogtebestrijding? Een moderne manier van afvalwaterzuivering.

Droogtebestrijding gemeente Bergen

De opdracht omvatte een gedegen onderzoek van het gebied, de lozingshoeveelheden en de beoogde zuiveringskwaliteit alsmede een eerste opzet qua mogelijke inrichting en bijbehorende kosten.

De resultaten waren, zoals verwacht, zeer positief. Door middel van een high-rate bioplant met extra nazuivering kunnen zeer hoge zuiveringsrendementen worden bereikt. Met een kleine footprint en een Intelligente plaatsing van het systeem kon op de meest effectieve plek water in de natuur worden gebracht. 

Vooralsnog lijkt dit initiatief wat vast te lopen in diverse wetgevingen. Mogelijk waren we wat te voortvarend. Wij kunnen en hopen in ieder geval met onze middelen in de toekomst bij te kunnen dragen aan oplossing van deze droogteproblemen.