NEN3140 opname-1
2 Foto's

Ede kiest voor NEN3140 herstel en systeemupgrade IBA's

Na een inventarisatieronde heeft Copier Water van de gemeente Ede de opdracht mogen ontvangen voor het herstellen van diverse NEN3140 mankementen. Prioriteit ligt hierbij in het verzorgen dat de installatie buiten weer volledig veilig is. Daarnaast wordt tevens bekeken of, en zo ja op welke wijze, aanpassingen kunnen worden gedaan in de woningen om te voorkomen dat bij een eventuele IBA storing ook delen van de woning spanningsloos worden.

In het kader van deze opdracht worden tevens oude IBA systemen aangepast en voorzien van onze hoogwaardige SBR procesbesturing.