afvalwaterzuiveringvoorvluchtelingenopvang5
5 Foto's

Lokale afvalwaterzuivering voor vluchtelingenopvang

In slechts 7 weken van concept tot functionele aflevering!

De afgelopen tijd is de behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland flink gestegen. Vanwege de grote aantallen vluchtelingen zijn er op diverse locaties in Nederland in hoog tempo een aantal extra noodopvangplekken gecreëerd. Ook op het gastvrije Brabantse platteland heeft een gemeente haar verantwoordelijkheid genomen, en in samenwerking met verschillende instanties een noodopvang ingericht.

Copier Water heeft hierbij ook haar steentje bijgedragen. Op de locatie was al een mini zuivering (IBA) aanwezig. De capaciteit van deze installatie was echter bij lange na niet voldoende voor de noodopvang, en is daarom aangepast zodat deze grotere hoeveelheden afvalwater kan verwerken.

Inventarisatie en ontwerp

Om er zeker van te zijn dat er een zuivering geplaatst zou worden met ruim voldoende capaciteit, hebben wij eerst een inventarisatie gemaakt van de te verwachten vuilwaterafvoeren. Op basis daarvan hebben we een ontwerp gemaakt. Het nieuwe ontwerp beschikt over een primaire zuiveringsinstallatie voor het afvangen van onoplosbare voorwerpen uit het rioolwater en een pompinstallatie. Daarnaast zijn er twee zuiveringen met elk met een capaciteit van circa 75 IE geplaatst.

In korte tijd functioneel opgeleverd

Het spreekt voor zich dat er enige spoed geboden was om de noodopvang in gereedheid te brengen. Ondanks de drukke planning en marktomstandigheden met lange levertijden zijn we deze uitdaging aangegaan. En met succes: Copier Water is in staat gebleken de gehele afvalwaterzuivering in een tijdsbestek van slechts 7 weken functioneel op te leveren.
Hierdoor kon de noodopvang tijdig in gebruik worden genomen. Wij zijn er trots op hier een betekenisvolle bijdrage aan te hebben kunnen leveren.