afvalwaterzuiveringvoorvluchtelingenopvang5
5 Foto's

Lokale afvalwaterzuivering voor vluchtelingenopvang

Een noodopvang in Brabant zocht een oplossing voor hun afvalwater, waar eerder een klein afvalwaterzuiveringssysteem stond. Hier heeft Copier Water geholpen met de juiste oplossing. 

Een passend afvalwaterzuiveringssysteem

De afgelopen tijd is de behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen in Nederland flink gestegen. Vanwege de grote aantallen vluchtelingen zijn er op diverse locaties in Nederland in hoog tempo een aantal extra noodopvanglocaties gecreëerd. Ook op het gastvrije, Brabantse platteland heeft een gemeente haar verantwoordelijkheid genomen en in samenwerking met verschillende instanties een noodopvang ingericht. Voor deze noodopvanglocatie is het belangrijk dat er goede hygiëne is, en dat afvalwater goed wordt opgevangen en eventueel kan worden verwerkt. 

Hier heeft Copier Water een steentje kunnen bijdragen. Op de locatie was al een mini zuivering (IBA) aanwezig. Deze installatie was niet voldoende voor de grootte van de noodopvang. Het doel was om het zuiveringssysteem aan te passen, zodat deze grotere hoeveelheden afvalwater kon verwerken. 

Onze werkzaamheden aan het project

Dit project zijn we begonnen met een inventarisatie van de te verwachten vuilwaterafvoeren, zodat de zuivering voldoende capaciteit zou hebben voor de locatie. Op basis daarvan hebben we een ontwerp gemaakt. 

Het nieuwe, geavanceerde ontwerp beschikt over een primaire zuiveringsinstallatie voor het afvangen van onoplosbare voorwerpen uit het rioolwater en een pompinstallatie. Dit is cruciaal om verstoppingen te voorkomen en de efficiëntie van het systeem te waarborgen. Daarnaast zijn er twee zuiveringen met elk met een capaciteit van circa 75 IE geplaatst. Dit verhoogt de potentie van het systeem, om grotere volumes water te behandelen.

In korte tijd functioneel opgeleverd

Het spreekt voor zich dat er enige spoed was om de noodopvang in gereedheid te brengen. Ondanks de drukke planning en marktomstandigheden met lange levertijden zijn we deze uitdaging aangegaan. En met succes: Copier Water is in staat gebleken de gehele afvalwaterzuivering in een tijdsbestek van slechts 7 weken functioneel op te leveren.
Hierdoor kon de noodopvang tijdig in gebruik worden genomen. Wij zijn er trots op hier een betekenisvolle bijdrage aan te hebben kunnen leveren.

Bent u ook op zoek naar een op maat gemaakte oplossing voor in gemeente of industrie? Wij helpen u graag verder. Neem contact met ons op via (0318) 63 47 47, of via ons contactformulier. 

Neem contact met ons op