lietuva-maisiagala-2-
5 foto's

VFL® grote afvalwaterzuiveringen 1000 - 5000

Deze afvalwaterzuiveringen, welke ook zijn gebaseerd op het VFL principe, zijn bedoeld om afvalwater te zuiveren wat vrijkomt van kleine woongebieden tot circa 5000 bewoners. Na mechanische of fysisch-chemische behandeling van industrieel afvalwater met organische verontreiniging, kunnen deze installaties dienen als biologische afvalwaterbehandeling voor bijvoorbeeld vleesverwerkende fabrieken, zuivelfabrieken en slachthuizen, wijnhuizen, enz.

Deze grotere biologische afvalwaterzuiveringen (serie AT1000 - AT5000) bestaat uit twee of meer parallel geschakelde behandelingslijnen met de reactoren en slibtank in één compacte constructie met separate gebouwen en apparatuur (pompstation, mechanische voorbehandeling, slibbeheer, tertiaire behandeling, procesbesturing en controle, enz.).

Uniek is de kleine footprint van deze installaties ten opzichte van conventionele zuiveringen.