Impact stikstof en fosfaat uit rioolwater steeds kleiner door betere zuiveringsmethodes

Ons rioolwater bevat veel stikstof en fosfaat. Wanneer deze in grote hoeveelheden in het oppervlaktewater terecht komen heeft dat flinke impact op het milieu. Ze zorgen voor voedselverrijking (eutrofiëring) van het oppervlaktewater, wat kan leiden tot overmatige algengroei. Hierdoor raakt het ecologische systeem uit balans, wat een negatieve impact heeft op bijvoorbeeld vissen en plantengroei. 

Afname totale stikstofbelasting oppervlaktewater

Gelukkig slagen rioolwaterzuiveringsinstallaties er steeds beter in om stikstof en fosfaat uit het rioolwater te halen. Het CBS meldde onlangs dat de totale stikstofbelasting van het oppervlaktewater de afgelopen dertig jaar met maar liefst 64 procent is afgenomen. Dit is een direct gevolg van de RWZI’s.

Zij zorgen ervoor dat stikstof gemiddeld voor 85 procent,  en fosfaat voor 88 procent uit het rioolwater kan worden gehaald. 

Europese regelgeving

De afname van de totale belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is het gevolg van Europese en nationale regelgeving ter verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, beperking van bemesting, sanering van industriële lozingen en beperking van de luchtemissies. Daarnaast zijn de technologieën voor afvalwaterzuivering de afgelopen jaren enorm verbeterd.

Fosfaat en stikstof verwijderen uit rioolwater

Het verwijderen van fosfaat en stikstof uit het rioolwater gebeurt binnen de rioolwaterzuiveringsinstallaties door middel van het toepassen van biologische processen, die ervoor zorgen dat stikstof en fosfaat in het water afgebroken worden. Stikstof komt het meest voor in de vorm van Ammonium. Bacteriën en zuurstof kunnen dit omzetten naar andere stikstofvormen, zoals Nitraat. Nitraat kan vervolgens, wederom met behulp van bacteriën, worden omgezet in stikstofgas. Stikstofgas lost niet op in water, maar komt uiteindelijk in de lucht vrij. Het verwijderen van fosfaat gaat ook grotendeels met bacteriën,  die fosfaat opslaan in hun cellen. Er kan ook een chemische methode gebruikt worden, door bijvoorbeeld metaalzout te doseren (IJzerchloride). Deze bindt zich aan het fosfaat, waarna het als ijzerfosfaat neerslaat.

Bij beide methoden komt fosfaat in het slib terecht, en zal naar een vergister of naar de slibverbranding worden afgevoerd.

Helaas zijn de RWZI’s nog niet in staat om fosfaat en stikstof voor 100% uit het rioolwater te filteren, en blijft er altijd een restwaarde van zo’n 12% achter. Er zijn verschillende technologieën beschikbaar die ervoor kunnen zorgen dat ook deze restanten uit het water gehaald kunnen worden. Deze technologieën zijn nog wel erg kostbaar. De ontwikkeling staat echter geenszins stil. Omdat fosfaat een eindige grondstof is, zijn er  verschillende methodes in ontwikkeling om fosfaat terug te winnen in plaats van af te voeren.

Meer weten over onze zuiveringsinstallaties?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We lichten de diverse mogelijkheden graag verder toe.

Neem vrijblijvend contact op