PFAS-verontreiniging van grondwater

PFAS-verontreining is een ernstig probleem, dat veel voorkomt en steeds meer aandacht krijgt wegens de schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid. PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) is een groep van chemicaliën die veel terugkomt in de industriële sector. Hier worden de stoffen bijvoorbeeld gebruikt voor coatings, brandblusschuimen en verpakking. PFAS wordt gebruikt wegens de water- en vuilafstotende eigenschappen. 

Door het gebruik van PFAS in de industriële sector, komen de stoffen in het grondwater terecht. Het verontreinigde water kan ook door fouten van de mens in het grondwater terecht komen. Denk hierbij aan lozingen van vervuild water en lekkages in opslagtanks. De PFAS-stoffen hopen zich op, waardoor de kwaliteit van het grondwater wordt vervuild. Doordat de stof zich gemakkelijker kan verspreiden, worden ook andere gebieden vervuild. 

 

Door het verspreiden van het verontreinigde water, kan de PFAS mogelijk in de waterbronnen terecht komen die gebruikt worden voor drinkwater. De wens om PFAS uit het water te halen, is daarom zeer begrijpelijk. 

In eerste instantie is het goed om PFAS-verontreiniging te voorkomen of te verminderen. Denk hierbij aan het vervangen door PFAS-bevattende producten, door alternatieven die niet of minder schadelijk zijn. 

 

Wanneer het water al vervuild is, wordt er voornamelijk gekozen voor afvalwaterbehandeling. Deze behandeling van het water wordt gedaan, voordat het PFAS-vervuilde water wordt geloosd. Hiermee wordt verontreiniging voorkomen. Dit kan een goede oplossing zijn voor de industriële sector. 

 

Wanneer het vervuilde water al geloosd is, en zich in het grondwater bevindt, kan er gekozen worden voor afvalwaterzuivering technologieën. Dit kan een effectieve manier zijn om de concentratie van PFAS in het grondwater te verminderen. Het type waterbehandeling dat ingezet kan worden, is bijvoorbeeld omgekeerde osmose.

Het is belangrijk dat er bij het inzetten van speciale technieken, wordt gewerkt met deskundigen. Bij Copier Water bieden wij een aantal oplossingen aan, geschikt voor de industriële sector. Wij zijn gespecialiseerd in het zuiveren van afvalwater, en bieden een op maat gemaakte oplossing. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, neem contact met ons op! Wij helpen u graag verder. 

Neem contact met ons op