Afvalwaterzuivering voor iedere situatie

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie is geen ‘one size fits all’. Iedere locatie heeft immers zijn eigen vereisten en behoeftes, waar bij plaatsing rekening mee moet worden gehouden. 
Er zijn verschillende soorten afvalwaterzuivering, met elk hun eigen voordelen, mogelijkheden en kenmerken.

Wij vertellen graag meer over de drie soorten afvalwaterzuivering die wij bieden, en voor welke situaties deze het meest geschikt zijn.

Compacte afvalwaterzuivering

Compacte afvalwaterzuivering maakt eenvoudig lozen van huishoudelijk afvalwater mogelijk. Doorgaans wordt deze variant gebruikt voor losse huishoudens, of een klein aantal huizen bij elkaar. Maar ook voor kleinschalige hotels, kantoren en sportcomplexen is dit de perfecte oplossing. 

Er zijn veel voordelen aan het installeren van een compacte afvalwaterzuiveringsinstallatie. Zo is er beperkt grondwerk nodig voor plaatsing en biedt deze installatie een hoog zuiveringsrendement met een laag energieverbruik. Daarnaast is de installatie door het lage gewicht en compacte uitvoering eenvoudig te vervoeren en te plaatsen, wat een gunstig effect heeft op de prijs. 

Modulaire afvalwaterzuivering

Een Modulaire afvalwaterzuivering is in de basis een slag groter dan het compacte systeem. Het belangrijkste voordeel is dat het systeem zeer flexibel en makkelijk uit te breiden is, wanneer de behoeftes groeien of veranderen. Doordat het systeem uit prefab onderdelen bestaat is het eenvoudig én snel te plaatsen, en is er nagenoeg geen grondwerk nodig.

Modulaire afvalwaterzuivering is daardoor uitermate geschikt als tijdelijke oplossing. Je komt dit systeem bijvoorbeeld tegen in woonwijken, in de industrie en op recreatie locaties. Daar waar snelheid is geboden, of een grote mate van flexibiliteit gewenst is in de manier waarop afvalwater wordt ingezameld en/of verwerkt, zijn modulaire prefab units een uitstekende optie.

Grote afvalwaterzuivering

Grote afvalwaterzuivering is bedoeld om afvalwater te zuiveren dat vrijkomt van kleine woongebieden, tot circa 5000 inwoners. Het is de oplossing wanneer reguliere zuivering niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat het woongebied middenin een natuurgebied ligt. 

 Het afvalwater wordt door dit systeem opgevangen en gereinigd. Vervolgens kan het voor verschillende doelen worden hergebruikt, zoals voor besproeiing, bevloeiing, of als spoelwater voor bijvoorbeeld het reinigen van auto’s en vrachtwagens.

Dit zorgt voor een duurzaam hergebruik van het water, een uniek voordeel ten opzichte van conventionele zuiveringen.

Kiezen voor de meest geschikte afvalwaterzuivering

Wanneer u een aanvraag doet voor een afvalwaterzuivering kijken wij samen welke het meest geschikt is voor uw situatie. Bij het bepalen van de juiste zuiveringsinstallatie en de plaatsing houden we rekening met verschillende zaken.

 • Locatie
  Belangrijk is bijvoorbeeld dat de plek waar de zuivering staat goed toegankelijk is. Er moet onderhoud gepleegd kunnen worden.
 • Geur & geluid
  Daarnaast houden we er rekening mee dat je in sommige gevallen te maken kunt krijgen met geur of geluid. Op een camping is dat bijvoorbeeld niet wenselijk, en moet de zuivering op enige afstand van de campingplaatsen worden geplaatst. 
 •  Grondgesteldheid 
  De grondgesteldheid is ook een belangrijke factor: op een zandgrond kan een installatie eenvoudig geplaatst worden, meer richting het westen is de grond veel natter. Er moet dan voor andere materialen worden gekozen, zoals beton in plaats van kunststof, of de installatie moet deels boven de grond worden geplaatst.
 • Afvoer water
  Als laatste moet goed gekeken worden waar gaat het schone water naartoe gaat. Soms hebben handhavers binnen een gebied (bijvoorbeeld natuurmonumenten) aanvullende eisen ten aanzien van het afvalwater waar rekening mee moet worden gehouden.

Op basis van al deze factoren kiezen wij de juiste installatie.

 

Meer weten over onze zuiveringsinstallaties?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We lichten de diverse mogelijkheden graag verder toe.

Neem vrijblijvend contact op