Afvalwaterzuivering en duurzaamheid

Copier Water heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

30 jaar geleden zijn wij begonnen als adviesbureau voor de behandeling van vraagstukken op het gebied van milieu, hemel- en afvalwaterzuivering. Onze kennis en ervaring zijn in die tijd meegegroeid en doorontwikkeld, synchroon met de veranderende eisen door strengere milieuregels. 

Gebruik van hoogwaardige materialen

Copier Water heeft de doelstelling om de CO2 voetafdruk te verkleinen. Wij houden ons hier op verschillende manieren mee bezig. 

Het begint al met onze afvalwaterzuiveringsinstallaties: deze zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen van hoge kwaliteit, waardoor ze lang meegaan.  Ook wordt er verduurzaamd door regelmatig onderhoud, en het upgraden van installaties. Door goed onderhoud wordt de gebruiksduur verlengd. 

Hergebruik van gereinigd water

Technologieën worden continu aangepast. Zuivering van water moest vroeger immers aan andere eisen voldoen dan nu. De eisen worden strenger en we kunnen beter meten, waardoor we stoffen zien die zien die we vroeger niet tegenkwamen. Hierdoor zijn andere verwerkingstechnologieen nodig.

Gereinigd afvalwater kan goed hergebruikt worden en nog voor een groot aantal doelstellingen worden. Denk bijvoorbeeld aan besproeiing, bevloeien, als spoelwater of voor het reinigen van auto’s en vrachtwagens. 

Warm water is energie

Het is onze missie om te werken aan optimale oplossingen voor afvalwater vraagstukken, vanaf de initiatieffase tot het uiteindelijke beheer en onderhoud.
Wij ontwerpen, realiseren en onderhouden oplossingen voor het inzamelen, transporteren, verwerken, zuiveren of behandelen van (afval)water. 

Een manier waarop we dit doen is door energiewinning uit warm (afval)water. Warmte is tenslotte energie. Hoewel dit minder algemeen bekend is kan energie uit (afval)water de derde duurzame energiebron vormen, naast de zon en wind!

De afgelopen jaren zijn woningen en kantoren steeds beter geïsoleerd. Uitgangspunt hierbij is het binnenhouden van warmte en het buitenhouden van de kou (of andersom in de zomer). Hierdoor is de warmtevraag voor een groot deel teruggebracht. Men vergeet echter dat een hoop energie , maar liefst 50% van het totale energieverlies, ‘ lekt’ via de riolering van een woning of kantoor . Reden te meer om deze energie op te vangen en te gebruiken. 

Wanneer energie uit oppervlaktewater of drinkwater wordt gewonnen, dan spreken we van aquathermie. Komt deze uit rioolwater, dan spreken we van riothermie.
Copier Water biedt ondersteuning bij beide vormen van energiewinning.  

Meer weten?

Bent u benieuwd geworden, en wilt u graag meer weten over onze duurzame afvalwaterzuiveringen of aqua- en/of rio-thermie? Neem dan vrijblijvend contact op, we lichten de diverse mogelijkheden graag verder toe.