Aanvullende maatregelen Corona (26-03-2020)

Update 26 maart 2020: aanvullende maatregelen 

Woensdag 25 maart 2020 jl., heeft het RIVM een publicatie geplaatst over onderzoek waaruit blijkt dat het nieuwe coronavirus is aangetroffen in afvalwater. Deze publicatie is hier terug te lezen.

Publicatie
De publicatie geeft o.a. aan: ”…in het afvalwater … kon met moleculaire detectiemethoden het genetische materiaal van het virus worden aangetoond”. In deze publicatie leest u ook dat uit eerder onderzoek is gebleken dat de beschermingsmaatregelen voor mensen die met afvalwater werken niet alleen beschermend werken tegen de bekende ziekteverwekkers. Maar dat deze maatregelen ook werken tegen het nieuwe coronavirus. Het RIVM stelt ook dat afvalwatermedewerkers beschermd zijn tegen het virus als zij zich houden aan de geldende hygiënevoorschriften. We blijven onze dienstverlening dan ook uitvoeren.

Beschermingsmiddelen
Onze medewerkers die in direct contact staan met afvalwater, gebruiken de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, veiligheidsmasker en/of gezichtsbescherming.

Leveringen
Wij doen er alles aan om onze voorraad op peil te houden, al kan het zijn dat door vertraagde levering van persoonlijke beschermingsmiddelen sommige werkzaamheden enige vertraging oplopen. COPIER WATER heeft de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers als prioriteit. Vertraging willen wij waar mogelijk voorkomen, maar indien het geval, vragen wij uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met uw contactpersoon. Wij helpen u graag.