Expert in huishoudelijk en (semi)-industrieel water

Copier Water kent een uitgebreide ervaring in robuuste hoogwaardige afvalwaterzuivering oplossingen voor huishoudelijk en (semi)-industrieel afvalwater. Voor een brede set aan toepassingen kunnen wij de meest geschikte oplossing bepalen, ontwerpen, leveren, installeren en beheren/onderhouden. De diverse technieken worden ingezet voor het zuiveren van afvalwater tot de gewenste kwaliteit voor infiltratie, lozing op oppervlaktewater of hergebruik. 

Omdat wij zelf geen productie doen, kunnen wij u optimaal van onafhankelijk advies voorzien. 

U kunt er dus zeker van zijn dat u de best passende oplossing voor uw situatie krijgt. 

Voor alle vraagstukken

Bent u geinteresseerd in onafhankelijk onderzoek of advies voor uw afvalwatervraagstuk?

Speelt één of meerdere van onderstaande vragen in uw situatie:

  • Gaat u een nieuwe locatie ontwikkelen en is er geen riolering in de buurt?
  • Is het uw ambitie om gezuiverd afvalwater te hergebruiken?
  • Vraagt u zich af welke oplossing in uw situatie en locatie het beste zou passen?
  • Wilt u weten welke kansen en mogelijkheden uw watersysteem kent voor optimalisatie, besparing en/of valorisatie (middels onze Waterscan)?
  • Heeft u een specifieke afvalwaterstroom waarvoor u een behandeling zoekt?

Met deze en vele andere vraagstukken kunnen wij u helpen. Hiervoor hebben wij een uitgebreide expertise en ervaring in huis.

Neem vrijblijvend contact op

Waterscan

Middels onze QuickScan brengen wij de huidige waterstromen en waterbehoefte van uw bedrijf in kaart. We stellen vast:

  • welke waterbesparingsmaatregelen mogelijk zijn,
  • welke andere waterbronnen, zoals interne processtromen, afvalwaterstromen en regenwater (na eventuele zuivering) ingezet zouden kunnen worden in plaats van grond- of drinkwater
  • de mogelijke benodigde maatregelen + de technische en economische haalbaarheid hiervan

De Quickscan is naar wens uitbreidbaar om hierin ook de terugwinning van energie en grondstoffen mee te nemen. 

Wij kijken dus integraal naar uw watersysteem en stellen vast waar optimalisatie en kostenreductie mogelijk is. Voortdurend met als doel om uw kosten voor inname/afvoer van water te reduceren en (waar mogelijk) extra waarde te creeëren van uit uw (afval)waterstromen.

Nuchter en helder advies in waterzuivering

Met een duidelijke en no-nonsense benadering brengen wij uw situatie in kaart, bepalen wat voor u de meest geschikte oplossing zou zijn (oa. met oog op budget, lozingseisen en andere randvoorwaarden) en presenteren wij u een helder voorstel.

Totaaloplossingen

In al onze adviezen en ontwerpen streven we ten alle tijd naar totaal oplossingen. Wij integreren diverse technieken en alle benodigde randapparatuur tot een totaalontwerp, zodat u een oplossing krijgt waar u geen omkijken naar heeft, waarvoor u niet zelf nog vele zaken hoeft te regelen en waar u optimaal op kan bouwen.

 

Van standaard methoden tot maatwerk


Copier Water kan u een brede set aan conventionele oplossingen bieden. Mocht uw vraagstuk daarom vragen dan kunnen we maatwerk oplossingen voor u uitwerken. 

Vooruitstrevendheid en innovatie gaan wij zeker niet uit de weg.