Leveren en installeren van waterzuiveringen

Recente prognoses schetsen een beeld dat wij jaarlijks ongeveer € 1,3 miljard euro uitgeven aan rioleringskosten. Zonder besparing is zelfs de verwachting dat dit stijgt tot wel € 1,7 miljard in 2020! Het is dan ook van groot belang elke investering goed af te wegen en zo mogelijk slimme combinaties met andere infrastructurele werken te zoeken.

decentrale afvalwater zuiveringen

De vraag is gerechtvaardigd of het nog wel zo duurzaam is afvalwater over lange afstanden met pompinstallaties en leidingen te transporteren naar een grote rioolwaterzuivering. Is een aanpak zo dicht mogelijk bij de bron (decentrale waterzuivering) niet veel effectiever?

Copier Water is al lange tijd betrokken bij de dimensionering, het ontwerp en beheer en onderhoud van diverse systemen in relatie tot het inzamelen, transport en behandelen van afvalwater. Afvalwater hoeft geen afval te zijn, maar kan door ingenieuze decentrale waterzuivering hergebruikt worden voor bijvoorbeeld spoelwater en/of irrigatie.

Elke situatie kent haar eigen specifieke omstandigheden en aanpak. Waar mogelijk maken wij gebruik van standaard producten. Daar waar geen standaard systeem toepasbaar is, ontwerpen en bouwen wij de afvalwaterzuivering gebruik makend van de best beschikbare en "passende"technieken.

Naar onze producten