Het Innovatie- en Kenniscentrum Nederland (IKN) is een samenwerkingsverband van bedrijven en overheden en zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de waterketen. Copier Water is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting IKN en vervult sinds die tijd een kernrol binnen de Stichting.

Meer info

Onze partner voor ons online kwaliteitsmanagementsysteem

Meer info