Copier Water gaat naar defensie

Na een intensieve openbare aanbestedingsprocedure heeft Copier Water de opdracht weten te vergaren om voor het Rijksvastgoedbedrijf tot 2021 al haar iba's en septictanks te inspecteren en onderhouden.

De werkzaamheden vinden plaats op diverse plekken in Nederland, letterlijk van Den Helder tot Maastricht en vergen een nauwgezette planning en afstemming met diverse regionale diensten van het Rijksvastgoedbedrijf, Landmacht en Luchtmacht.