Copier Water introduceert unieke procesbesturing iba's

Eerdere in de markt toegepaste SBR procesbeturingen van iba systemen hadden goede maar ook minder goede eigenschappen. Zo bestonden deze meestal uit meerdere losse componenten (plc, kleppen, communicatiemodule) die gemonteerd werden in de buitenopstellingskast.

De veelal intelligente software maakte het voor gebruikers nagenoeg onmogelijk een heldere inzage te krijgen in de verschillende processtappen en looptijden. Daarnaast bleek in de praktijk dat er relatief veel montagekosten gemaakt werden bij defecte onderdelen.

 

Meer informatie

Na een lange ontwikkelingstijd introduceert Copier Water haar BB-Compact besturingsmodule voor de IBA afvalwaterzuivering systemen. In de module zitten zowel de volledige besturing alswel kleppen geintegreerd. Bovendien is de module standaard uitgerust met een noodstroombatterij en communicatiemodule. De volledige werking is via een overzichtelijk menu te benaderen en in te stellen.

Het voordeel van de nieuwe besturingsmodule:

  • Uitgerust met noodstroombatterij en communicatiemodule
  • Uitwisselbaar model voor minimaal overlast bij storingen
  • Overzichtelijk menu om instellingen te wijzigen

Bij storingen is de volledige module uitwisselbaar wat overlast tot een minimum beperkt. In de unit is standaard al een SMS module geintegreerd waarmee storingen vroegtijdig kunnen worden gemeld en opgelost zonder dat de gebruiker daarvan overlast ondervindt. Inmiddels zijn de eerste systemen met succes geinstalleerd.

Vraag naar de mogelijkheden