Levering en installatie lokale waterzuiveringen

Lokale (afval)waterzuivering is in veel situaties een duurzaam en kosteneffectief alternatief voor (pers)riolering en de optie voor het komen tot loosbaar en/of herbruikbaar water.

Geldt een of meerdere van de onderstaande punten in uw situatie? 

 • Op uw locatie geen riolering aanwezig
 • Capaciteitsproblemen in (druk)riolering buitengebieden
 • Nieuwe ontwikkelingslocaties of uitbreidingsplannen
 • Aanvullende behandeling afvalwater is gewenst
 • Effluent nabehandeling (RZWI's, overstorten)
 • Aansluiting op riolering vraagt veel inspanningen en/of investeringen
 • Hoge lozingskosten
 • Specifiek afvalwater

Met een lokale afvalwaterzuivering kunt u dan zeer waarschijnlijk kosten besparen voor waterinname en lozing, kunt u uw uitbreiding of nieuwe locatie realiseren zonder noodzaak voor rioollozing en kunt u de effluentkwaliteit bereiken die u zoekt.  Wij helpen u graag om voor uw huishoudelijk en/of industrieel afvalwater de meest geschikte oplossingen te bepalen en te realiseren.

Wilt u graag meer weten? Bent u geinteresseerd in een lokale / decentrale waterzuivering voor uw locatie?

Neem vrijblijvend contact op

Voordelen Lokale of decentrale (afval)waterzuivering


Een lokale (afval)waterzuivering biedt u diverse voordelen, waarvan hieronder een aantal genoemd.

 •          Mogelijk maken benutting locaties in buitengebied
 •          U wordt meer zelfvoorzienend
 •          Duidelijk stap in verduurzaming
 •          Verlaging zuiveringsheffing
 •          Kunnen komen tot lokaal hergebruik voor bijv. spoelen en irrigatie

De betrokken gemeenten en waterschappen hebben ook voordeel van de toepassing van lokale (afval)waterzuivering, zijnde:

 •          Lager stroom verbruik voor rioolgemalen (minder transport nodig)
 •          Lager kosten voor beheer, service en onderhoud *
 •          Lagere investeringen voor revisie en/of vervanging riolering

* Wij kunnen beheer, service en onderhoud voor u uitvoeren, zowel voor rioolgemalen als voor bestaande/nieuwe lokale (afval)waterzuiveringen. Door middel van een uniek door onszelf ontwikkeld systeem kunnen wij dit op een zeer (kosten)effectieve en efficiente wijze uitvoeren.

Van klein tot grootschalige afvalwaterzuivering


Bij ons kunt u terecht voor alle formaten afvalwaterzuivering. Onze range loopt vanaf 2 personen tot meer dan 1000 inwonerequivalenten.  Voor elke toepassing en elk aantal personen is een robuuste betrouwbare oplossing beschikbaar. Van septic tanks, IBA compact-systemen tot bijvoorbeeld prefab modulaire systemen in containers. 

In alle gevallen kunnen wij hiervoor advies, ontwerp, levering, installatie en beheer + onderhoud bieden. 

Brede set technieken

Op basis van onze brede technische expertise en brede contacten in de waterzuivering kunnen wij een breed scala aan technische oplossingen bieden. Dit omvat diverse technieken voor voorbehandeling, biologische of fysisch/chemische afvalwaterbehandeling, natuurlijke zuivering en nabehandeling, om zo in elke situatie de gewenste/benodigde waterkwaliteit te kunnen bieden. 

Een aantal voorbeelden:

 • Verwijdering van grove/fijne delen
 • Compacte en grootschalige biologische zuiveringen
 • Natuurlijke zuivering mbv rietplanten (helofytvelden)
 • Modulaire plug and play systemen
 • Membraantechnologie
 • Desinfectie
 • Membraan-bio-reactoren (MBR) 

Zeer breed toepasbaar


Lokale waterzuiveringen zijn vrijwel overal toepasbaar. Door de verschillende inzetbare technieken is er nagenoeg altijd een optie beschikbaar die past voor uw afvalwater en uw specifieke lokale situatie.

Diverse toepassingen voor lokale waterzuiveringen zijn onder andere:

 •  Woningen/Woningcomplexen
 •  Recreatie locaties (o.a recreatieparken, campings, kastelen, landgoederen)
 •  Tijdelijke huisvesting
 •  Bedrijfslocaties (o.a. kantoren, werkplaatsen)
 •  Agrarische sector + glastuinbouw
 •  Industrie 

Van A tot Z

De levering en installatie van uw zuivering vraagt een breed scala aan werkzaamheden, zoals grondwerk, aansluiting van electra en leidingwerk, plaatsing van alle onderdelen en de opstart.

Copier Water kan al deze werkzaamheden voor u verzorgen. Hierin kunnen wij ook samen optrekken met uw aannemer. In alle gevallen zorgen wij voor een gedegen coordinatie van het gehele leverings en installatie traject, houden wij alle betrokken optimaal op de hoogte en zijn wij altijd bereikbaar voor alle soorten vragen.

Onze monteurs zijn diep ingevoerd in alle praktische aspecten rondom de waterzuiveringen en worden regelmatig bijgeschoold, zodat ze altijd helemaal bij zijn met de laatste stand der techniek. 

Onze aanpak


Copier Water beschikt over een ruime ervaring in het ontwerpen, realiseren, beheren en onderhouden van lokale/decentrale waterzuiveringen.

Wij helpen u graag om uw situatie te doorgronden en deze te vertalen naar de beste passende oplossing. Wij bieden hierin de volgende stappen:

Onze insteek is steeds om voor als partner op te treden. Wij zijn graag niet enkel leverancier, dit trekken wij graag breder naar een totaaloplossing waarmee wij alle aspecten rondom uw vraagstek meenemen. Dit om u zo een oplossing te bieden waarmee alle aspecten rondom de zuivering zijn gedekt en u er later geen omkijken en geen zorgen meer om hebt.

In alle gevallen stemmen wij de oplossing af op de specifieke omstandigheden van uw locatie. Waar mogelijk maken wij gebruik van uitvoerig bewezen standaard producten. Daar waar geen standaard systeem toepasbaar is, ontwerpen en bouwen wij de afvalwaterzuivering gebruik makend van de best beschikbare en "passende" technieken.

Wij kunnen u ook helpen om eventuele problemen bij uw bestaande zuivering te verhelpen en deze zo optimaal en veilig mogelijk te laten functioneren, middels modificatie/renovatie.